Accesso in het kort…

Accesso is een compensatiekas. Ze werd opgericht onder de vorm van een vzw en is een concrete uitvoering van de wet "Partyka" van 21 januari 2010, die overgenomen werd in de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Deze wet voorziet in een vlottere toegang tot een schuldsaldoverzekering voor chronisch zieken.

Bij het aangaan van een lening voor de aankoop of renovatie van een eigen woning* wordt meestal aanbevolen ook een schuldsaldoverzekering af te sluiten. De compensatiekas maakt het afsluiten van een dergelijke verzekering toegankelijker voor personen met een verhoogd gezondheidsrisico.

Men kan sinds 30 december 2014 een beroep doen op Accesso vzw.

Zowel verzekeraars als hypothecaire kredietgevers maken deel uit van Accesso vzw.
* Het dient wel over de enige eigen woning te gaan.