U bent hier

Hoe wordt de compensatiekas opgebouwd?

De Compensatiekas neemt de vorm aan van een vereniging zonder winstoogmerk (Accesso). De oprichtingsakte is terug te vinden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 29 december 2014.

 • De Algemene Vergadering wordt samengesteld uit de leden van de vzw. Hun bevoegdheden worden limitatief opgesomd in de statuten, meer bepaald in artikel 17.
 • De Raad van Bestuur ¬†bestaat uit maximum 6 bestuurders (waaronder de voorzitter en vicevoorzitter):
  • Bart Vandermeiren, voorzitter
  • Wien De Geyter, vicevoorzitter
  • Ivo Van Bulck, bestuurder
  • Eric Van Brusselen, bestuurder
  • Jean De Valck, bestuurder
  • Hans Van Campfort, bestuurder
 • De dagelijkse leiding wordt waargenomen door de voorzitter en de vicevoorzitter van de Raad van Bestuur bijgestaan door een secretaris:
  • Bart Vandermeiren, voorzitter
  • Wien De Geyter, vicevoorzitter
  • Charles-Albert van Oldeneel (secretaris)
 • De controlefuncties worden uitgeoefend door:
  • Een Commissaris die benoemd wordt door de Algemene Vergadering:
  • Karel Tanghe (KPMG)
  • Andere controlefuncties bestaan op vlak van compliance, interne audit, risicobeheer (deze personen worden benoemd door de Raad van Bestuur):
  • Compliance officer: Catherine Vallaeys, Compliance & integrity Senior Officer Delta Lloyd Life;
  • Interne audit: Johan De Decker, Directeur interne audit voor de verzekeringsentiteiten, KBC Groep;
  • Risicobeheer: Jean-Philippe Aoust, Head of Life Activities & Financial Risk Management, Axa Insurance Belgium.