U bent hier

Wat doet Accesso?

1. Accesso staat in voor de werkingskosten van het Opvolgingsbureau.

 • De kandidaat-verzekeringnemer kan een herbeoordeling van zijn verzekeringsdossier aanvragen indien zijn schuldsaldoverzekering geweigerd wordt of indien de bijpremie meer dan 75 % van de basispremie bedraagt omwille van zijn verhoogd gezondheidsrisico.
 • Het Opvolgingsbureau is samengesteld uit:
  • vertegenwoordigers van verzekeraars
  • patiënten
  • consumenten
  • een magistraat (voorzitter) die zich kan laten bijstaan door experten
 • Het secretariaat wordt beheerd door een ombudsdienst ‘verzekeringen’.
 • De informatie-uitwisseling tussen de verzekeraars en het Opvolgingsbureau verloopt via een beveiligd informaticaplatform.
 • De verzekeraar is niet verplicht om de beslissing van het bureau te volgen.

2. Accesso verdeelt de last van de bijpremies.

 • De verzekeringnemer betaalt (in principe) een bijpremie van maximaal 125% van de basispremie.
 • Het resterende bedrag wordt ten laste genomen door Accesso.
 • De tussenkomst is echter begrensd tot 800% van de basispremie.
 • De compensatiekas wordt gefinancierd door de verzekerings- en kredietsector, elk voor 50%.
 • De bijdragen worden berekend op basis van een compensatiereglement dat door de compensatiekas is opgesteld.
 • Alle verzekeraars en hypothecaire kredietgevers dragen bij tot de financiering, ongeacht of men al dan niet toegetreden is tot de vzw.

Wat zijn de belangrijkste activiteiten van Accesso van het afgelopen jaar?

U leest het in het activiteitenrapport: