U bent hier

Wat houdt het Compensatiereglement in?

Accesso zal op basis van het compensatiereglement zorgen voor:

 • Een proportionele verdeling van de opstart- en werkingskosten van het Opvolgingsbureau.
 • Een proportionele verdeling van de opstart- en werkingskosten van Accesso.
 • Een proportionele verdeling van de bijpremies waarvoor de Compensatiekas moet tussenkomen.

Het compensatiereglement kan hier geraadpleegd worden

1. Accesso zorgt voor een proportionele verdeling van de opstart- en werkingskosten van het Opvolgingsbureau.

 • De opstart- en werkingskosten worden gedeeld door de verzekerings- en de kredietsector. De verzekeringssector zal 50% van de werkingskosten voor eigen rekening nemen, de overige 50% wordt gedragen door de kredietsector.
 • Aan beiden wordt jaarlijks een voorlopige bijdrage gevraagd die het jaar nadien geregulariseerd zal worden op basis van de werkelijke kosten
  • Assuralia en Febelfin staan in voor de prefinanciering voor het jaar 2015.
 • De jaarlijkse voorlopige bijdrage van de verzekeraars wordt berekend in verhouding tot het aantal herevaluaties teweeggebracht bij het Opvolgingsbureau. Deze berekening gebeurt op basis van statistieken van het Opvolgingsbureau (via een elektronisch platform).
 • De jaarlijkse voorlopige bijdrage van de kredietgevers staat in verhouding tot hun marktaandeel.
  • De berekening hiervan gebeurt op basis van statistieken van de FSMA.

2. Accesso staat in voor een proportionele verdeling van de opstart- en werkingskosten.

 • De financiering van de compensatiekas bestaat uit bijdragen van de verzekerings- en kredietsector. De verzekeringssector staat in voor 50% van de werkingskosten, de overige 50% wordt gefinancierd door de kredietsector.
 • Er wordt jaarlijks ook een voorlopige bijdrage opgevraagd van de verzekerings- en kredietsector die het jaar nadien wordt geregulariseerd op basis van de werkelijke kosten.
  • Febelfin en Assuralia staan in voor de prefinanciering voor het jaar 2015.
 • De bijdrage van de verzekeraars staat in verhouding tot het aantal afgesloten contracten met premiederving.
  • Deze bijdrage wordt bepaald op basis van rapportage van het aantal afgesloten contracten door verzekeraars.
 • De bijdrage van de kredietgevers, berekend op basis van statistieken van de FSMA, staat in verhouding tot hun marktaandeel.

3. Accesso verdeelt de last van de bijpremies.

 • De verzekeraar die het contract gesloten heeft, zal 50% van het premieverlies voor eigen rekening nemen.
 • De hypothecaire kredietgever die het krediet heeft toegekend, zal instaan voor de resterende 50% van het premieverlies.
  • In het jaar volgend op het jaar van de premie-inning zal de terugbetaling op basis van de rapportering door de verzekeraars gebeuren. (“prefinanciering” door verzekeraar).
 • De verzekeraar kan in overleg met de kredietgever overeenkomen dat het premieverlies rechtstreeks wordt terugbetaald zonder tussenkomst van de kas.